Nowy dodatek osłonowy !

utworzone przez | 26 stycznia 2024 | Aktualności

Do dnia 30 kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć stosowny wniosek o jego przyznanie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, profil zaufany ( wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym).

            Uzyskanie dodatku osłonowego zależne jest od spełniania przez wnioskodawcę kryterium dochodowego.

            Dodatek osłonowy przysługuje:

  1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto
  2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

 Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest dochód z roku 2022.

             W przypadku, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, dodatek przyznaje się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, nie mniej jednak niż 20 zł.

            Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego (dla osób, które ogrzewają dom węglem lub paliwami węglopochodnymi i jest to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków) w 2024 roku będzie wynosiła:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 lub pod numerem telefonu 84 615 31 22.

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       w Komarowie-Osadzie,
                                                                       Marzanna Mikuła

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content