Kochane Matki

utworzone przez | 29 maja 2023 | Aktualności

Matka to najpiękniejsze słowo świata, najbardziej ukochane przez pisarzy, poetów, malarzy. Oznacza wszystko: miłość, bezinteresowność, zrozumienie, nadzieję i poświęcenie. W tym roku Gminny Dzień Matki obchodziliśmy pod hasłem „Mama – jedyna osoba na świecie, która kocha bez granic”.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitał Pan Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy, który złożył w imieniu władz samorządowych wszystkim Matkom serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania za trud, jaki włożyły w wychowanie dzieci za troskę o ich zdrowie, edukację i dobre wychowanie. Tradycją Gminnego Dnia Matki jest wręczenie bukietu kwiatów Mamom, które wychowały co najmniej pięcioro dzieci. W tym roku kwiaty otrzymały Pani Danuta Trojanowska z Krzywegostoku, Pani Teresa Karwat z Komarowa-Osady i Pani Irena Wronka z Zubowic. Następnie wszystkim obecnym na uroczystości Mamom zostały wręczone róże.

Nastrojowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, piękne piosenki o matce zaśpiewane przez Klub Seniora „Legenda”, autorskie wiersze o mamach przedstawione przez Panią Marię Szewczuk oraz energetyzujący koncert zespołu Big Band z Tyszowiec wprowadziły uczestników spotkania w pełną radości, optymizmu i uśmiechu aurę oraz dostarczyły wielu miłych wrażeń i dobrych emocji.

Organizatorami spotkania byli:

  • Wójt Gminy Komarów-Osada,
  • Samorządowy Ośrodek Kultury,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Zubowicach.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.
Skip to content