Kochane Matki

utworzone przez | 29 maja 2023 | Aktualności

Matka to najpiękniejsze słowo świata, najbardziej ukochane przez pisarzy, poetów, malarzy. Oznacza wszystko: miłość, bezinteresowność, zrozumienie, nadzieję i poświęcenie. W tym roku Gminny Dzień Matki obchodziliśmy pod hasłem „Mama – jedyna osoba na świecie, która kocha bez granic”.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitał Pan Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy, który złożył w imieniu władz samorządowych wszystkim Matkom serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania za trud, jaki włożyły w wychowanie dzieci za troskę o ich zdrowie, edukację i dobre wychowanie. Tradycją Gminnego Dnia Matki jest wręczenie bukietu kwiatów Mamom, które wychowały co najmniej pięcioro dzieci. W tym roku kwiaty otrzymały Pani Danuta Trojanowska z Krzywegostoku, Pani Teresa Karwat z Komarowa-Osady i Pani Irena Wronka z Zubowic. Następnie wszystkim obecnym na uroczystości Mamom zostały wręczone róże.

Nastrojowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, piękne piosenki o matce zaśpiewane przez Klub Seniora „Legenda”, autorskie wiersze o mamach przedstawione przez Panią Marię Szewczuk oraz energetyzujący koncert zespołu Big Band z Tyszowiec wprowadziły uczestników spotkania w pełną radości, optymizmu i uśmiechu aurę oraz dostarczyły wielu miłych wrażeń i dobrych emocji.

Organizatorami spotkania byli:

  • Wójt Gminy Komarów-Osada,
  • Samorządowy Ośrodek Kultury,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Zubowicach.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content