Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada  

utworzone przez | 29 maja 2023 | Aktualności

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Komarów-Osada   zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Gminy Komarów-Osada   na  spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 06 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15.

Celem spotkania będzie przybliżenie zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie gminy oraz prezentacja projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada   w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada. W trakcie spotkania będzie istniała możliwość zbierania uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane na BIP Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem:

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=1879803

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content