Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada  

utworzone przez | 29 maja 2023 | Aktualności

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Komarów-Osada   zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Gminy Komarów-Osada   na  spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 06 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15.

Celem spotkania będzie przybliżenie zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie gminy oraz prezentacja projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada   w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada. W trakcie spotkania będzie istniała możliwość zbierania uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane na BIP Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem:

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=1879803

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content