Działania oszczędnościowe Gminy

utworzone przez | 23 listopada 2022 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października br. weszła w życie Ustawa „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”, która zobowiązuje samorządy już od dnia 1 grudnia br. do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%.

W związku z powyższym, Gmina podjęła decyzje mające na celu maksymalną racjonalizację kosztów utrzymania infrastruktury, zarówno społecznej jak i technicznej. W pierwszej kolejności działania oszczędnościowe zostały wdrożone w Urzędzie Gminy, a także w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Komarów-Osada.

Ponadto czas świecenia oświetlenia ulicznego został skrócony do godziny 20:30. Wszelkie nieprawidłowości związane z oświetleniem, w tym awarie można zgłaszać w Urzędzie Gminy w pok. 13 pod numerem 84 638 86 50  lub elektronicznie poczta@komarow.pl

Podjęte przez Gminę decyzje mają na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych. Mamy nadzieję, że działania Samorządu Gminy Komarów-Osada zostaną przyjęte przez naszych Mieszkańców ze zrozumieniem.

Skip to content