Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024 r.

utworzone przez | 21 marca 2024 | Aktualności, INFORMACJE I KOMUNIKATY

Podajemy do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024 r. – zawiadomienie stron, o wszczęciu postępowania z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, o zajęcie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica państwa)” dla wariantów rekomendowanych przez Inwestora – wariant Sp_k z podwariantem S2 na odcinku Piaski (km 0+530) – Zamość, wariant P na odcinku Zamość-Hrebenne (granica Państwa), określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 kwietnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2011.LP zmienionej decyzją GDOŚ w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. znak: DOOŚ-oall.4200.16.2016.PD.23. , które zostało udostępnione do zapoznania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=2000550

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content