Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024 r.

utworzone przez | 21 marca 2024 | Aktualności, INFORMACJE I KOMUNIKATY

Podajemy do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024 r. – zawiadomienie stron, o wszczęciu postępowania z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, o zajęcie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica państwa)” dla wariantów rekomendowanych przez Inwestora – wariant Sp_k z podwariantem S2 na odcinku Piaski (km 0+530) – Zamość, wariant P na odcinku Zamość-Hrebenne (granica Państwa), określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 kwietnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2011.LP zmienionej decyzją GDOŚ w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. znak: DOOŚ-oall.4200.16.2016.PD.23. , które zostało udostępnione do zapoznania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=2000550

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content