Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Piękna pasja Pani Marii Szewczuk

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 437

Październikowe spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kultury i  poświęcone było Pani Marii Szewczuk z Wolicy Śniatyckiej, autorce tomiku wierszy i twórczyni ludowej. Pani Maria gościła wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi, którzy licznie przybyli, aby wspólnie uczcić to wydarzenie. Gościliśmy również władze gminy, dyrektorów jednostek podległych, członków amatorskiego ruchu artystycznego oraz przedstawicieli kół gospodyń z terenu Gminy Komarów-Osada.

Jesienna aura nastrajała melancholijnym klimatem, a wiersze napisane i czytane przez samą autorkę wzruszały wszystkich uczestników spotkania. Pani Maria opisała w nich dużo własnych przeżyć, pięknych chwil z dzieciństwa i wydarzeń z codziennego życia. Uświadomiła wszystkim, jak dużą wagę ma miłość, przyjaźń i szacunek. Wiersze, które poznaliśmy powstały z duża dozą wrażliwości, jak również przepełnione są wielką szczerością.

Kobieta z pasją i  autorka spotkania  aktywnie działa i pracuje, angażując się w miejscowym kole gospodyń i udziela się społecznie na rzecz środowiska lokalnego. Pani Wójt Wiesława Sieńkowska wyraziła wdzięczność za  współpracę z Panią Marią Szewczuk w naszej gminie. 

Rozmowę o pięknej pasji Pani Marii prowadziła Urszula Pakuła, a po prezentacji autorskiej  zostały  wręczone tomiki wierszy, które już poznaliśmy. Złożono piękne życzenia, zarówno mówione, jak i śpiewane.

Spotkanie uświetnił wspaniały występ  zaprzyjaźnionego zespołu Woliczanki, który prowadzi Pan Janusz Bogatko.

Czytaj więcej: Piękna pasja Pani Marii Szewczuk

Odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 567

W dniu 13 października 2017 roku w Komarowie-Osadzie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyły władze gminy, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół. Podczas uroczystości Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół  za szczególne zaangażowanie i trud włożony w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali: Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź - dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Anna Maryńczak - wice dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Renata Koper - dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Śniatyczach, Pani Jolanta Handziuk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Pani Beata Zarębska-Jachymek, Pani Justyna Szeremeta, Pani Alicja Łasocha, Pani Agnieszka Opalińska, Pan Marek Biszczan, Pan Krzysztof Danilewicz. Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w pracę szkoły i środowiska nagrodę otrzymał Pan Tadeusz Radomski pracownik Szkoły Podstawowej w Zubowicach. Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość Nagrodę Wójta Gminy i Dyplom uznania otrzymała Pani Elżbieta Żybura wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, która z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę. Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie otrzymała Pani Renata Karwat i Pani Ewa Wojciechowska. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Obchody uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

Czytaj więcej: Odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 241

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy oświaty Gminy Komarów-Osada

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za pracę na rzecz oświaty, za ważną rolę, jaką odgrywacie państwo w procesie kształcenia młodych obywateli, za zaangażowanie, profesjonalizm i wiele cennych inicjatyw.

Dzień Edukacji Narodowej, to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. Zawód nauczyciela to piękna, pełna wyzwań praca, której nie sposób wykonywać bez powołania. To dzięki Wam szkoła uczy i wychowuje, jest miejscem z którego młody człowiek wyrusza w drogę ku dojrzałości. W szkole uczy się poznawać świat, podejmować odpowiedzialność za własne decyzje i postepowanie, budować więzi z rówieśnikami. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu uczniowie mogą, nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności, ale także rozwijać swoje pasje, zainteresowania, odkrywać drzemiące w nich talenty.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzymy Państwu nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, poczucia ważności wykonywanego zawodu, satysfakcji z sukcesów uczniów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

        Wójt Gminy                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

Wiesława Sieńkowska                                                                           Jerzy Pałczyński       

Planowane wyłaczenia prądu na terenie gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 357

Informujemy o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Komarów-Osada

Uwaga zmiana terminu,

planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Komarów Wieś

w dniu 12 października (czwartek)

w godzinach od 7:30 do 10:00

Proszę o przekazanie tej informacji dalej

Uwaga zmiana terminu,

planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Komarów Górny

w dniu 12 października (czwartek)

w godzinach od 7:30 do 10:00

oraz w dniu 14 października (sobota)

w godzinach od 12:00 do 14:00  

Proszę o przekazanie tej informacji dalej

Uwaga zmiana terminu,

planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Komarów Dolny

w dniu 12 października (czwartek)

w godzinach od 7:30 do 10:00

oraz w dniu 14 października (sobota)

w godzinach od 12:00 do 14:00

Proszę o przekazanie tej informacji dalej

Uwaga zmiana terminu,

planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Komarów-Osada

w dniu 12 października (czwartek)

w godzinach od 7:30 do 10:00

oraz w dniu 14 października (sobota)

w godzinach od 12:00 do 14:00

 Proszę o przekazanie tej informacji dalej

 

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Tomasz%C3%B3w-Lubelski

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MSP do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 82

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

 

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MSP do projektu pn....

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera – z poza sektora przedsiębiorstw do projektu np. Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 88
Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis). Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera – z poza sektora przedsiębiorstw do projektu np....

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 190

Informujemy o obowiązku zgłaszania faktu padnięcia zwierzęcia przez posiadacza zwierząt w przypadku bydła, owiec i kóz powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia hodowli.

Darmowa pomoc prawna

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 287

Fundacja Experto Pro Bono wspólnie z Wójtem Gminy Komarów-Osada zaprasza do skorzystania z darmowej pomocy prawnej.

Spotkanie autorskie „Śpiewająca Biblioteka” Z Babcią Grunią

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 413

19 września 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie zorganizowała spotkanie autorskie „Śpiewająca Biblioteka” z Lubelską bajkopisarką i ilustratorką, Edytą Zarębską, znaną pod pseud. Babcia Grunia – laureatką konkursu literackiego im. Astrid Lindgren.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie „Śpiewająca Biblioteka” Z Babcią Grunią

Więcej artykułów…

 1. Informacja dla hodowców drobiu dotycząca stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa
 2. Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 3. Będą wydawane paczki żywnościowe
 4. Uroczyste otwarcie przedszkola
 5. Dożynki gminno-parafialne - święto ludzi utrudzonych pracą na roli, pracą, której dziełem jest nasz chleb powszedni
 6. Działać dla dobra mieszkańców - rozmowa z Wiesławą Sieńkowską, Wójtem Gminy Komarów-Osada
 7. Komunikat dotyczący utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
 8. Poznaj historię, która zmieniła losy ludzkości. Obudź w sobie dumę do Polskości!
 9. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dub, oznaczonej numerem działki 203/3 o pow. 0,9834 ha
 10. Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 11. Zakończyły się półkolonie letnie w ramach projektu "Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej"
 12. Od 1 września będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne dla uczniów
 13. Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu dla mieszkańców woj. lubelskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim”
 14. Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"
 15. Szlakami gry terenowej „Granie w zaczytanie”
 16. Paczki żywnościowe
 17. Pasje Pana Adama Wawrzonka
 18. Piknik Rodzinny „Komarowski Uśmiech Lata”
 19. Nasze sukcesy
 20. Ważne informacje dla osób pobierających świadczenie 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 21. Ważne dla mieszkańców!
 22. Zaproszenie do udziału w XVIII Biegu Sobiborskim
 23. Zaproszenie na uroczyste obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 24. Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającej na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"
 25. Piknik Rodzinny „Komarowski Uśmiech Lata”
 26. Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat
 27. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 28. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 29. PIKNIK CZYTELNICZY „Z KSIĄŻKĄ W TLE”
 30. Mobilny Punkt Informacyjny w Komarowie-Osadzie
 31. WIDZISZ - REAGUJ
 32. Bezpłatne badanie mammograficzne
 33. Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora
 34. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych na terenie naszej gminy
 35. Dobra informacja dla mieszkańców Swaryczowa, Tuczap, Duba i Tomaszówki
 36. Planowane wyłączenia prądu
 37. Niezwykła integracja mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 38. Gmina na Igrzyskach w Krasnobrodzie
 39. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 40. Badanie Wzroku i Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
 41. Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023
 42. Weź udział w IV Gminnych Mistrzostwach Grillowania i zdobądź tytuł Mistrza Grillowania.
 43. Zawody sportowo pożarnicze MDP już za nami
 44. Umowa już podpisana
 45. Gminne Święto Sportu
 46. Dzień Matki 2017
 47. Dyplom Uznania dla Wójta Gminy Komarów-Osada
 48. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”
 49. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
 50. OGŁOSZENIE
 51. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 52. Pani Kamila Skroban – kobieta z pasją
 53. Biegamy dla zdrowia
 54. Darmowa pomoc prawna
 55. Zapraszamy do udziału w akcji Polska Biega
 56. Informacja o spadku temperatur!
 57. Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 58. W Gminie Komarów-Osada startuje projekt „Strefa 60+”
 59. 100 lat Pani Janiny Gmitruk vel Dmitruk
 60. Zniesiono zakaz wypuszczania kur z kurników
 61. Darmowa Pomoc Prawna
 62. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 63. Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!
 64. Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+
 65. Komunikat
 66. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
 67. Komunikat w sprawie pomocy producentom mleka i świń
 68. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży
 69. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 70. Szkolenie dla rolników!
 71. Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „spoKREWnieni służbą”
 72. Gimnazjalni Matematyczni Geniusze
 73. 8 Marca Międzynarodowy Dzień Kobiet = Równouprawnienie
 74. Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP
 75. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 76. Będą wydawane paczki żywnościowe
 77. AZBEST 2017
 78. Pomysł + dotacja - sukces na rynku pracy!
 79. Otwarto Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilitacją w Komarowie-Osadzie
 80. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 81. Zapraszamy do współtworzenia projektu "Moje dziedzictwo"
 82. Bartek Zarębski - poszukujący fotograf
 83. Odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 84. Dawcy Krwi - Dawcami Życia
 85. Preferencyjna pożyczka na instalację odnawialnych źródeł energii
 86. Memoriał Mariana Cecha
 87. Zebrania strażackie – zakończono
 88. Bezpłatne porady prawne
 89. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 90. Memoriał Mariana Cecha Narciarski Piknik Rekreacyjny Komarów-Osada 29 stycznia 2017
 91. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 92. Będą prowadzone statystyczne badania rolnicze
 93. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 94. Strzelcy manewrują...
 95. Druhowie strażacy uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-opłatkowym
 96. Program na Ferie Zimowe z Domem Kultury w Komarowie-Osadzie
 97. Wywiad z Wójtem Gminy Komarów-Osada Wiesławą Sieńkowską
 98. Z kolędą w Śniatyczach
 99. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 100. Zmiana zasad wycinki drzew
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30