Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Informacje dla rolników utrzymujących świnie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 113

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2195) zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie", na terenach objętych ograniczeniami ujętymi w częściach I, II, III załącznika do decyzji 2014/709/UE, dopuszcza się ubój świń w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, zostały poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

Pełna treść informacji w załączeniu

INFORMACJA

Obelisk z Kraczewa odnowiony

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 252

Informujemy, że zakończył się remont zabytkowego obelisku KOLOS w Kraczewie. Gmina Komarów-Osada zleciła opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich obiektu. Wójt Gminy uzgodniła z właścicielem posesji Panem Andrzejem Walczyszynem nieodpłatną dzierżawę działki, na której usytuowany jest obelisk. Dziękujemy Panu Andrzejowi za życzliwość i wspólne działanie w projekcie. W budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono kwotę 60 000 zł na w/w cel.  Łącznie przekazano: 11 983,43 zł w formie dotacji, 44 068,00 zł jako pożyczka.

Program prac konserwatorskich opracował mgr inż. arch. Jan Radzik, a prace konserwatorskie wykonała firma PPU INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn.

Czytaj więcej: Obelisk z Kraczewa odnowiony

Pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 503

Na pierwszej sesji rady gminy nowej VIII kadencji, radni wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komarów-Osada. Przewodniczącym został Pan Jerzy Pałczyński, na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana Edwarda Schab.

Podczas obrad odbyło się ślubowanie radnych i Wójta Gminy Komarów-Osada Pani Wiesławy Sieńkowskiej.

Skład nowej rady gminy:

Dorota Babiszewska, Tomasz Bajwoluk, Grzegorz Bilewicz, Dorota Borowska, Waldemar Dubas, Tomasz Kułaj, Ewa Mazurek, Teresa Nabożna, Jerzy Pałczyński, Krzysztof Romańczuk, Edward Schab, Mirosław Szczerbik, Roman Typek, Katarzyna Zasuwa.

Podczas środowych obrad uczestnicy sesji uczcili minutą ciszy pamięć radnego elekta Piotra Morskiego, który zginął tragicznie już po ogłoszeniu wyników wyborów. Jego następca zostanie wyłoniony w wyborach uzupełniających wyznaczonych na dzień 10 lutego 2019 roku.

Czytaj więcej: Pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 231

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada.

Treść obwieszczenia

Dzień pracownika socjalnego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 365

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Zastępca Wójta Gminy Stanisław Siek podziękowali pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za zaangażowanie i wysiłek pracy na rzecz drugiego człowieka.

Życzyli zdrowia, siły, wytrwałości, a także satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Czytaj więcej: Dzień pracownika socjalnego

Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 181

Nie czekaj na apel! Krew jest potrzebna każdego dnia. Ponieważ jeden dawca może oddać tylko 450 ml, warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.”

Serdecznie zapraszamy do oddawani krwi podczas akcji:

25.11.2018 r. – Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, rejestracja w godzinach  10.00 – 13.00.

 

Więcej artykułów…

 1. Transmisja obrad Rady Gminy Komarów-Osada
 2. „ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
 3. Dzień Seniora 2018
 4. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 5. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego
 6. RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 7. Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Komarów-Osada
 8. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 9. Ostrzeżenie meteorologiczne
 10. Planowane wyłączenia prądu
 11. Ostrzeżenie meteorologiczne
 12. Będzie wydawana żywność unijna
 13. Planowane wyłączenia prądu
 14. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 15. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
 16. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 17. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
 18. Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP
 19. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze
 20. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze
 21. Wspólnota Gruntowa Wsi Śniatycze dla wszystkich mieszkańców Śniatycz
 22. Wybory samorządowe
 23. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze
 24. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca Wspólnoty wsi Śniatycze
 25. Aktywni seniorzy w Gminie Komarów-Osada
 26. Sto Serduszek na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 27. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 28. Dzień Edukacji Narodowej
 29. Izba Tradycji w Śniatyczach ma swoją stałą lokalizację
 30. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 31. Duże pieniądze na drogi
 32. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 33. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 34. Dotacja dla Ciebie na wymianę pieca i … .
 35. Nowy samochód dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 36. Święto Pieczonego Ziemniaka
 37. Kroniki strażackie wyróżnione w Warszawie
 38. Program "Czyste Powietrze" – spotkanie informacyjne w dniu 08.10.2018 dotyczące możliwości otrzymania wsparcia
 39. Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka
 40. Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę
 41. Złote Gody 2018 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 42. Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 43. RODO Klauzula informacyjna
 44. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych
 45. Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie
 46. Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 47. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisje Wyborczą w Lublinie
 48. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 49. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L
 50. Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!
 51. Usuwamy azbest!
 52. Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja
 53. Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018
 54. Ostrzeżenie meteorologiczne
 55. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 56. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
 57. 98 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 58. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 59. Wesołe niedzielne popołudnie ze strażakami
 60. Rodzinny Piknik Strażacki w Antoniówce
 61. Ostrzeżenie meteorologiczne
 62. Krajobrazowy Szlak Rowerowy Gminy Komarów-Osada otwarty
 63. Ostrzeżenie meteorologiczne
 64. Zapraszamy na obchody 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 65. Zapraszamy na piknik turystyczny
 66. Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najładniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Komarów-Osada 2018 r."
 67. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 68. Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
 69. Sołecka rywalizacja
 70. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych
 71. Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych
 72. Zakończenie roku przedszkolnego
 73. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 74. Ostrzeżenie meteorologiczne
 75. Dni Komarowa
 76. Zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 77. Spotkania w Śniatyckiej Izbie Tradycji
 78. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 81. Ostrzeżenie meteorologiczne
 82. Poezja Pokoleń
 83. Dotyczy stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania ASF
 84. Zawiadomienie
 85. Zawiadomienie
 86. Zapraszamy na "Komarowski Uśmiech Lata"
 87. Trwa konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja
 88. Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej obchodziło Jubileusz 5-lecia działalności
 89. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 90. Informacje dotyczące świadczeń w okresie zasiłkowym 2018/2019
 91. Ostrzeżenie IMGW – burze z gradem
 92. „Na zdrowie” Piknik Rodzinny
 93. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 94. Rządowy program "Dobry Start" - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 95. ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
 96. Piknik Sołecki 2018
 97. Bezpłatne badania kolonoskopowe
 98. Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
 99. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada”
 100. Wakacyjne impresje malarskie „Malowany Komarów”
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30