Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania i rozliczania dotacji. pobierz PDF
 2. Wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 3. Wzór umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 4. Wniosek o wypłatę dotacji. pobierz PDF pobierz WORD
 5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 6. Rozliczenie dotacji. pobierz PDF pobierz WORD
all4web
odśwież

A+ A A-

Podziękowania Wójta Gminy

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 263

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Kochani  Uczniowie i Rodzice

Kończymy dziś rok szkolny 2021/2022. Rok, który przyniósł wiele wyzwań, twórczych działań, i ważnych inicjatyw. Był to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów, radości i wielu cennych inicjatyw całej społeczności szkolnej: nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców. Koniec roku szkolnego jest okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną  i sumienną pracę.

Czytaj więcej: Podziękowania Wójta Gminy

Europejski sukces karateków!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 187

W dniach 11-12.06.2022. w Warnie (Bułgaria) odbyły się 35 Wagowe Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin.  W mistrzostwach wzięło udział ok 534 zawodników z 22 krajów.

W skład sześcioosobowej reprezentacji Zamojskiego KKK zostali powołani uczniowie klasy VIII b Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Martyna Nowosad i  Jakub Przyczyna. Reprezentacja Zamojskiego KKK walczyła z najlepszymi zawodnikami Europy. Wszyscy zawodnicy spisali się znakomicie - zademonstrowali siłę i waleczność. Niejednokrotnie pokonywali własne słabości i emocje pokazując, że są w czołówce najlepszych zawodników nie tylko w Polsce ale i w Europie.

Czytaj więcej: Europejski sukces karateków!

Piknik Rodzinny

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 209

W poniedziałek 06 czerwca 2022 r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach odbył się Piknik Rodzinny. Ta impreza to okazja do spotkania się w większym gronie. W Pikniku uczestniczyła Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada i Pani  Jolanta Danielewicz Kierownik Referatu Oświaty.

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 206

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada (dalej projekt zmiany Studium), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pok. nr 17 w godzinach od 7³° do 15³° oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl a także na stronie internetowej www.komarow.pl.

Czytaj więcej: Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

Uwaga Rolnicy - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 roku

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 181

Wójt Gminy Komarów-Osada informuję, że zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014 - 2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Czytaj więcej: Uwaga Rolnicy - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej nabór od 3 stycznia do 30...

Więcej artykułów…

 1. Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej
 2. W naszej gminie będą nowe przydomowe oczyszczalnie
 3. Ostrzeżenie meteorologiczne
 4. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 5. Komunikat meteorologiczny
 6. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 7. Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 9. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 10. Zdrowo bo sportowo
 11. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 12. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 13. Komunikat meteorologiczny
 14. Najlepsze życzenia dla Wszystkich Dzieci!!!
 15. Gminny Dzień Matki
 16. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 17. Ostrzeżenie meteorologiczne
 18. Dzień Matki
 19. Informacja dotycząca lotniczych prac geofizycznych na terenie Gminy Komarów-Osada
 20. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 21. Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
 22. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 23. Komarowska Przestrzeń Seniora
 24. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 25. Informacja Wójta z konsultacji społecznych dotyczących trasy przebiegu linii kolejowej CPK przez Komarów-Osada
 26. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 27. Budowa linii kolejowych - konsultacje społeczne
 28. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 29. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 30. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 31. Ostrzeżenie meteorologiczne
 32. Dzień Strażaka
 33. Ważna informacja dla mieszkańców
 34. 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 35. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 36. Uwaga !!! Obowiązek złożenia deklaracji czym ogrzewamy nasze domy
 37. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 38. Ostrzeżenie meteorologiczne
 39. Zostały wręczone odznaczenia państwowe
 40. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 41. Życzenia Wielkanocne
 42. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 43. Ostrzeżenie meteorologiczne
 44. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 45. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 46. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 47. Ostrzeżenie meteorologiczne
 48. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 49. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty
 50. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie wypełnia wnioski o dopłaty bezpośrednie
 51. Ostrzeżenie meteorologiczne
 52. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 53. Dzieci powitały WIOSNĘ
 54. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 55. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 56. Ważne !!!
 57. Darmowa pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy
 58. Pomóżmy potrzebującym mieszkańcom Ukrainy
 59. 11 Marca - Dzień Sołtysa
 60. Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"
 61. Komunikat dotyczący wścieklizny
 62. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 63. Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
 64. 8 Marca - Dzień Kobiet
 65. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 66. Pismo Dziekana OIRP w Lublinie wraz z komunikatem dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom
 67. PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022
 68. Pomagajmy mądrze
 69. „Bułeczki Nadziei” trafiły do potrzebujących
 70. Uwaga! KONKURS!!!
 71. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022
 72. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 73. Oświadczenia majatkowe osób pełniących funkcje publiczne
 74. Bułeczki pełne Nadziei
 75. Wójt zachęca do szczepień
 76. XIX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 77. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 78. Niezwykła Sala
 79. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 82. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 83. Zapisy do Samorządowego Przedszkola w Zubowicach
 84. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 85. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 86. Rekrutacja 2022/2023 do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie
 87. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
 88. Ostrzeżenie meteorologiczne
 89. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 90. Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z województwa lubelskiego
 91. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w Gminie Komarów-Osada
 92. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 93. Ostrzeżenie meteorologiczne
 94. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 97. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 98. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022
 99. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 100. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30