ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

utworzone przez | 3 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 sierpnia 2023 r.  można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w odniesieniu do użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie bydła w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w odniesieniu do świń, owiec, kóz i  koni w ramach limitu przysługującego w 2023 r. należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu    do bydła, świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura  powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz oraz liczbie świń  będących  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni, producent rolny dołącza oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (Wyjątek dla 2023 r.)

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

 

Wójt Gminy

/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Do pobrania:

Podziękowanie za wieloletnią pracę

W dniu 27 lutego 2024 roku na zasłużoną emeryturę zdecydowała się przejść Pani Marzanna Mikuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie Pani Marzanna Mikuła przepracowała 41 lat 10 miesięcy i 22 dni. Pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w...

Izba Tradycji w Śniatyczach

Wójt Gminy zainicjowała aplikowanie o środki zewnętrzne na rozwój Izby Tradycji w Śniatyczach, którą prowadzi pani Lucyna Baryła. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach we współpracy z Gminą realizuje projekt pn. „Izba Pamięci w Śniatyczach” dofinansowanego...
Skip to content