Zaproszenie do składania wniosków

utworzone przez | 21 października 2021 | Aktualności

W związku aplikowaniem przez Gminę Komarów-Osada w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 informujemy, że do dnia 04.11.2021r. osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą  składać  wnioski.

Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Komarów-Osada znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie  tel. 84 615 31 22.

Termin składania oświadczeń: do dnia 04.11.2021r.

DO POBRANIA:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego

Informacja o wyborze sprzętu

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content