Wspierajmy przedsiębiorców i kupujmy lokalnie!

utworzone przez | 29 kwietnia 2020 | Aktualności

W czasie pandemii, wprowadzonych ograniczeń, wspierajmy naszych lokalnych przedsiębiorców. Sytuacja, w jakiej się znaleźli jest  niezwykle trudna, nie wszyscy mogą skorzystać z przyjętej przez rząd tarczy antykryzysowej. Dlatego bądźmy solidarni i pomóżmy naszym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. Kupujmy lokalnie!. Zróbmy zakupy w naszych lokalnych sklepach, korzystajmy z usług warsztatów samochodowych, usług krawieckich, kupujmy sadzonki u naszych rolników i sadowników. Korzystajmy z innych usług, jakie oferują Nam przedsiębiorcy z naszej gminy.

Wspierajmy nasze lokalne firmy i wspólnie zadbajmy o naszą gminę.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content