Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.

utworzone przez | 7 czerwca 2022 | Aktualności

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Na chwilę obecną, z tereny Gminy Komarów-Osada zostało złożonych 35% deklaracji przewidzianych do złożenia do CEEB.

Przypominamy, że deklarację do CEEB można wypełnić:

  • bez wychodzenia z domu, w postaci deklaracji on-line na stronie internetowej: ceeb.gov.pl,
  • w formie papierowej wysyłając pocztą bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada (formularze do pobrania poniżej).

Deklarację należy wypełnić dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz należy uwzględnić wszystkie źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz. U. z 2022 r., poz. 438) za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji można uzyskać:

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Klauzula informacyjna

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content