Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

utworzone przez | 9 lipca 2021 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że gmina zamierza ponownie ubiegać się o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani pozbyciem się w sposób ekologiczny i przyjazny środowisku odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag proszeni są o wypełnienie ankiety, w której należy podać informacje o rodzajach i ilościach posiadanych do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Wypełnione ankiety, których formularz można pobrać na stronie www.komarow.pl, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu, należy dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2021 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku projekt będzie realizowany w 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 84 6153102 lub 84 6388643.

Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie.

Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

Do pobrania:

Ankieta

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content