Święto Kobiet

utworzone przez | 7 marca 2023 | Aktualności

Święto Kobiet, które odbyło się w hali sportowej w Komarowie-Osadzie, było okazją do wspólnego spotkania i wprowadziło wszystkich obecnych w pogodny nastrój. Był to dzień pełen radosnej aury, miłych wrażeń i dobrej energii, która będzie nam towarzyszyć przez kolejne dni.

W uroczystości wzięły udział Paniekierujące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, radne, sołtyski, Panie zrzeszone w lokalnych organizacjach społecznych działających na terenie gminy. Spotkanie, swoją obecnością, uświetnili: Pani Monika Pawłowska Poseł na Sejm RP i Pan Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Nasi goście skierowali wiele ciepłych słów w stronę wszystkich kobiet, akcentując rolę kobiety w codziennym życiu. Pani Poseł Monika Pawłowska podkreśliła, że każda kobieta ma w sobie swoją supermoc, którą trzeba z siebie wydobyć i wytrwałe dążyć do celu, nie zrażać się przeciwnościami a skupić się na szukaniu rozwiązań, na tym co dobre dla nas wszystkich.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że działania na rzecz „prawdziwej” równości w dobie teraźniejszości są wyzwaniem dla wszystkich. W dzisiejszych czasach być kobietą, to mieć wolny wybór i móc stanowić o sobie samej, być usłyszaną, zrozumianą, docenioną w domu i w pracy. Bo kobiety są silne, rezolutne i odważne.

Życzyła wszystkim kobietom, aby w swoim życiu trafiały na mądrych mężczyzn, wolnych od kompleksów i stereotypowego myślenia o kobietach. Takich, którzy sprawy swoich żon, matek i córek traktują poważnie. Bo w związkach potrzebna jest równowaga i szacunek. W swoim wystąpieniu nawiązała do zbliżającego się Dnia Mężczyzny. Wszystkim Panom złożyła życzenia. Podziękowała im, że rozumieją potrzeby kobiet i współpracują z nimi na różnych niwach. Dopełnieniem Gminnego Dnia Kobiet było wręczenie zebranym Paniom kwiatów przez przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Pałczyńskiego, Z-ca Wójta Gminy Pana Stanisława Sieka, druhów Strażaków.

Wspólne świętowanie uprzyjemniły koncerty zespołu „ShowMen” i Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Ryszarda Gryciaka. Z radością wysłuchaliśmy bogatego repertuaru, który wprowadził zebranych w radosny nastrój, wywołując entuzjazm i gromkie brawa.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Komarów-Osada,

Samorządowy Ośrodek Kultury,

Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content