SENIOR ROKU 2023

utworzone przez | 17 stycznia 2024 | Uncategorized

Szanowni Państwo

Tygodnik Zamojski ogłosił plebiscyt „Senior Roku 2023”. Zachęcamy mieszkańców Gminy Komarów-Osada do oddania głosu na Panią Lucynę Baryła z miejscowości Śniatycze, która w plebiscycie otrzymała numer S9. Głosowanie trwa od 16 stycznia do 6 lutego (włącznie).

Głosować można wysyłając zamieszczony w Tygodniku Zamojskim kupon (oryginalny). Każdy z głosujących może przesłać dowolną ilość kuponów na adres: Redakcja „Tygodnik Zamojski”, ul. Grecka 6, 22-400 Zamość.

Drugi sposób to wysłanie wiadomość SMS o treści TZS.S9 na numer 7248. Koszt przesłania jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Każdy głosujący może wysłać dowolną ilość esemesów. Kupony i esemesy będą sumowane.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content