Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

utworzone przez | 5 września 2014 | Ogłoszenia

W związku z planowanym uruchomieniu we wrześniu bieżącego roku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu gdzie kierowane są odpady komunalne z terenu naszej gminy, informujemy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym gospodarstwa domowe nie mające możliwości zagospodarowania popiołu z palenisk domowych we własnym zakresie, proszone o zgłaszanie zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki popiołu firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy bądź pracownikom tutejszego urzędu. Zabrania się wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów komunalnych zmieszanych.

Popiół jako specyficzna frakcja o drobnym granulacie w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, który będzie również podlegał sortowaniu negatywnie wpłynie na efekt działania zakładu, powodując nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowy system będzie obowiązywał od miesiąca października bieżącego roku.

 

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content