Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

utworzone przez | 5 września 2014 | Ogłoszenia

W związku z planowanym uruchomieniu we wrześniu bieżącego roku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu gdzie kierowane są odpady komunalne z terenu naszej gminy, informujemy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym gospodarstwa domowe nie mające możliwości zagospodarowania popiołu z palenisk domowych we własnym zakresie, proszone o zgłaszanie zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki popiołu firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy bądź pracownikom tutejszego urzędu. Zabrania się wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów komunalnych zmieszanych.

Popiół jako specyficzna frakcja o drobnym granulacie w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, który będzie również podlegał sortowaniu negatywnie wpłynie na efekt działania zakładu, powodując nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowy system będzie obowiązywał od miesiąca października bieżącego roku.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content