Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

utworzone przez | 5 września 2014 | Ogłoszenia

W związku z planowanym uruchomieniu we wrześniu bieżącego roku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu gdzie kierowane są odpady komunalne z terenu naszej gminy, informujemy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym gospodarstwa domowe nie mające możliwości zagospodarowania popiołu z palenisk domowych we własnym zakresie, proszone o zgłaszanie zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki popiołu firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy bądź pracownikom tutejszego urzędu. Zabrania się wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów komunalnych zmieszanych.

Popiół jako specyficzna frakcja o drobnym granulacie w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, który będzie również podlegał sortowaniu negatywnie wpłynie na efekt działania zakładu, powodując nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowy system będzie obowiązywał od miesiąca października bieżącego roku.

 

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content