Rozświetlamy Naszą Gminę

utworzone przez | 6 grudnia 2023 | Aktualności

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 524 400 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Komarów-Osada.
(w ramach Rządowego Programu Rozświetlamy Polskę)

Łącznie inwestycja opiewa na kwotę 655.500 zł

(z czego gmina dokłada tylko 20% tj. 131.100 zł)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę i wymianę 345 szt. opraw na energooszczędne oraz dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania oświetleniem.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii będziemy mogli w każdej chwili włączyć i wyłączyć oświetlenie. Będziemy mogli decydować o włączeniu każdej lampy oddzielnie lub włączyć całą grupę. System pozwoli reagować na warunki pogodowe. Będziemy mogli dostosować natężenie światła ulicznego do warunków i potrzeb użytkowników. Chcemy aby nasze drogi były odpowiednio oświetlone, co niewątpliwie spowoduje wzrost bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Zmiana oświetlenia na LED przyniesie wymierne oszczędności, z których będziemy mogli realizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content