Rozstrzygnięcie konkursu na stroik wielkanocny

utworzone przez | 23 marca 2021 | Działalność Domu Kultury

W Samorządowym Ośrodku Kultury rozstrzygnięty został konkurs na „Stroik Wielkanocny” adresowany do mieszkańców Gminy Komarów-Osada.

Komisja konkursowa dokonała oceny stroików pod względem pomysłowości, estetyki oraz wykorzystania naturalnych materiałów i postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria praca indywidualna

I miejsce  – Danuta Potrzeszcz

II miejsce – Ewa Barczyńska

               – Andrzej Sendecki

III miejsce – Henryka Syty

                 – Szymon Krystian Presz

Kategoria praca grupowa

I miejsce    – KGW Wolica Śniatycka

II miejsce   – KGW Komarów-Wieś

– Klub Seniora „Legenda”

III miejsce – KGW Zubowice

Wszystkim autorom prac życzymy twórczych sukcesów, gratulujemy pomysłowości i ciekawego ujęcia tematu.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content