Realizowano grant „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

utworzone przez | 14 grudnia 2020 | Aktualności

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej realizowano grant „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach grantu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków do dezynfekcji i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Wartość powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grantu to kwota 9.072,00 zł.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content