Projekt „Mieszkania treningowe drogą ku samodzielności II” realizowany z dofinansowania z PFRON

utworzone przez | 6 lipca 2021 | Aktualności

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

realizuje  projekt :

„Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności II”

od 26.03.2021 roku  do 31.03.2022 roku

 

 współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

  1. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
  3. Nazwa zadania: Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego (z gmin: Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie) poprzez zastosowanie innowacyjnej metody terapeutyczno-treningowej – gra w życie podczas treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym od 26.04.2021r.  do 31.03.2022 r.

 

Miejsce realizacji: Śniatycze 45

                              22-435 Komarów-Osada

Biuro projektu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej

                          Wolica Brzozowa 22A

                          22-435 Komarów-Osada

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content