Poznaj plany przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 28 października 2021 | Ogłoszenia

Centralny Port  Komunikacyjny zlecił Firmie Egis Poland Sp. z o.o. partnerowi konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA, realizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. W ramach realizacji tego zadania Wykonawca wraz z inwestorem zaplanowali przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komarów-Osada.

Konsultacje zaplanowano na dzień: 09.11.2021 r. (wtorek)

godz. 09:00 – Świetlica Wiejska w Wolicy Śniatyckiej

godz. 10:15 – Świetlica Wiejska w Śniatyczach

godz. 11:30 – Świetlica Wiejska w Dubie

godz. 12:45 – Świetlica Wiejska w Zubowicach

godz. 14:00 – Świetlica Wiejska w Komarowie-Wsi

godz. 15:15 – Świetlica Wiejska w Janówce

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie o zakresie inwestycji, w szczególności o wstępnych wariantach przebiegów planowanej linii kolejowej, przedstawienie harmonogramu oraz poznania opinii społecznej w zakresie propozycji przebiegów linii kolejowej.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu oraz wypełnienia ankiety dotyczącej planowanej inwestycji, która jest dostępna pod adresem www.cpk.pl w zakładce konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych.

 

Do pobrania:

Ankieta

Broszura

Mapa

Mapa Gmina Komarów-Osada

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content