Podziękowania za wieloletnią pracę

utworzone przez | 23 grudnia 2020 | Aktualności

Pani Krystyna Pachla zdecydowała  się przejść na zasłużoną emeryturę. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Marzanna Mikuła podziękowała Pani Krystynie za wieloletnią pracę na rzecz ludzi starszych, potrzebujących wsparcia. Jej życzliwość, dobroć i poświęcenie przez 25 lat pracy z osobami starszymi zasługuje na uznanie. Dlatego Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska dołączyła do podziękowań Pani Kierownik i wręczyła Pani Krystynie bukiet kwiatów, który jest wyrazem wdzięczności. Złożyła życzenia, dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi, ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content