Podziękowania za wieloletnią pracę

utworzone przez | 23 grudnia 2020 | Aktualności

Pani Krystyna Pachla zdecydowała  się przejść na zasłużoną emeryturę. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Marzanna Mikuła podziękowała Pani Krystynie za wieloletnią pracę na rzecz ludzi starszych, potrzebujących wsparcia. Jej życzliwość, dobroć i poświęcenie przez 25 lat pracy z osobami starszymi zasługuje na uznanie. Dlatego Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska dołączyła do podziękowań Pani Kierownik i wręczyła Pani Krystynie bukiet kwiatów, który jest wyrazem wdzięczności. Złożyła życzenia, dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi, ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

 

 

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content