Piknik Rodzinny w przedszkolu

utworzone przez | 22 czerwca 2021 | Aktualności

W czwartek 17 czerwca w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach odbył się Piknik Rodzinny. Zebrani rodzice i członkowie rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola w grupach obejrzeli przygotowane z tej okazji części artystyczne.

Każda z grup zaprezentowała tańce, które stały się atrakcją występów. Na uroczystość przybyła pani Wójt Wiesława Sieńkowska oraz pani Kierownik Referatu Oświaty Jolanta Danielewicz. Pani Wójt przekazała życzenia od przewodniczącego Jerzego Pałczyńskiego i Radnych Rady Gminy. Po części oficjalnej zebrani zgromadzili się na placu i tam odbyło się dalsze świętowanie. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych przygotowanych przez nauczycieli przedszkola oraz dostały balony od władz gminy. Rodzice przygotowali kiełbaski z grilla, które wszystkim smakowały. Przypomnieliśmy sobie, jak miło jest spędzić czas ze znajomymi i bliskimi. Pogoda nam dopisała, a radość i uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców dały zadowolenie organizatorom. Nadrabiajmy to, czego nam brakowało przez miniony rok.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content