Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

utworzone przez | 27 sierpnia 2014 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 22.10.2013r. pod pozycją Nr 2, zlokalizowanego przy ul. Rynek 34, w piwnicy budynku pawilonu handlowego w Komarowie-Osadzie. Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 2, działka oznaczona Nr 712/6.

Powierzchnia lokalu wynosi 66,00 m2, z czego ogrzewana powierzchnia 46,00 m2, pomieszczenie magazynowe o powierzchni 20,00 m2 – nie ogrzewane. Pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie, wyposażone w instalację wodną (bez kanalizacji), centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 września 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=850043

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content