Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

utworzone przez | 10 czerwca 2021 | Ogłoszenia

 

Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” prezentowane będą na stronie Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

 

W załączeniu:

Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” 

– Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, w tym trybu konsultacji

– Nowa Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada!!! – wypełnij ankietę Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych wraz z ankietą – Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

– Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

  

 

„Dotacje dla rolnictwa” bezpłatny webinar informacyjny

W załączeniu zaproszenie dla rolników do udziału w webinarium „Dotacje dla rolnictwa”, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. Agenda spotkania

Laurki na Dzień Babci i Dziadka

Konkurs na „Laurkę dla Babci i Dziadka”  organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury został już rozstrzygnięty. Wpłynęło 19 kolorowych laurek, które zachwyciły nas pomysłowością i oryginalnością. Dzieci wykazały się  precyzją wykonania i szerokim wachlarzem...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.  

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w...
Skip to content