Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

utworzone przez | 10 czerwca 2021 | Ogłoszenia

 

Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” prezentowane będą na stronie Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

 

W załączeniu:

Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” 

– Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, w tym trybu konsultacji

– Nowa Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada!!! – wypełnij ankietę Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych wraz z ankietą – Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

– Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

  

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content