Nowy sprzęt i wyposażenie dla Jednostek OSP z terenu gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 18 marca 2024 | Aktualności

8 jednostek OSP z terenu naszej gminy w dniu dzisiejszym podpisało umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Jarosławem Stawiarskim na dotację na zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych jednostek OSP.

Pieniądze otrzymają:

OSP Zubowice- 9 990 zł

OSP Komarów-Osada- 10 000 zł

OSP Kadłubiska- 9 600 zł

OSP Dub- 10 000 zł

OSP Śniatycze- 10 000 zł

OSP Ruszczyzna- 10 000 zł

OSP Księżostany- 10 000 zł

OSP Antoniówka- 10 000 zł

Cieszymy się, że Zarząd Województwa zauważył potrzeby strażaków ochotników.

Gratulujemy jednostkom OSP.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content