Nowy sprzęt dla jednostek OSP

utworzone przez | 2 stycznia 2024 | Aktualności

Gmina aplikowała z powodzeniem o środki na sprzęt, który został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 14 grudnia 2023 roku jednostkom OSP Antoniówka, OSP Dub oraz OSP Komarów-Osada zostało przekazane nowoczesne wyposażenie i sprzęt ratowniczy, który będzie służył do udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Otrzymaliśmy kwotę 69 855,39 zł, z której zakupiono: dwie motopompy szlamowe, piłę spalinową, dwanaście węży ssawnych, dwie prądownice, zestaw ratownictwa medycznego (R1), trzy radiotelefony przenośne, dwa ubrania specjalne, siedem latarek Survivor, dwa aparaty powietrzne MSA z butlą stalową.

Cieszymy się, że Jednostki OSP będą mogły pomagać ludziom szybko i efektywnie.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content