Nowy sprzęt dla jednostek OSP

utworzone przez | 2 stycznia 2024 | Aktualności

Gmina aplikowała z powodzeniem o środki na sprzęt, który został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 14 grudnia 2023 roku jednostkom OSP Antoniówka, OSP Dub oraz OSP Komarów-Osada zostało przekazane nowoczesne wyposażenie i sprzęt ratowniczy, który będzie służył do udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Otrzymaliśmy kwotę 69 855,39 zł, z której zakupiono: dwie motopompy szlamowe, piłę spalinową, dwanaście węży ssawnych, dwie prądownice, zestaw ratownictwa medycznego (R1), trzy radiotelefony przenośne, dwa ubrania specjalne, siedem latarek Survivor, dwa aparaty powietrzne MSA z butlą stalową.

Cieszymy się, że Jednostki OSP będą mogły pomagać ludziom szybko i efektywnie.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content