Nagrodzeni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

utworzone przez | 14 października 2022 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej oświaty, to dzień podsumowań osiągnięć szkół i placówek oświatowych oraz ich kierownictwa i nauczycieli. Doceniając działalność i zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w proces dydaktyczno – wychowawczym Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska przyznała nagrody wyróżniającym się nauczycielom.

Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymały:

Pani Anna Kupiec – Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie i Pani Ewelina Dołba wicedyrektor oraz nauczycielka Pani Teresa Wszoła, Pani Anna Powroźnik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Antoniówce, Pani Anna Koszel – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach.

Dyrektorzy placówek oświatowych docenili również swoich nauczycieli i pracowników przyznając nagrody.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie otrzymali nauczyciele: Pani Magdalena Bil, Pani Małgorzata Pachla, Pani Wiesława Posłajko, Pani Justyna Szeremeta oraz pracownicy szkoły Pani Małgorzata Brudnowska i Pani Anna Boguszewska.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Antoniówce otrzymały nauczycielki: Pani Monika Piątkowska i Pani Justyna Wojciechowska.

Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach otrzymała nauczycielka Pani Natalia Olewska i Pani Wioletta Osika pomoc nauczyciela.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.
Skip to content