Nagrodzeni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

utworzone przez | 14 października 2022 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej oświaty, to dzień podsumowań osiągnięć szkół i placówek oświatowych oraz ich kierownictwa i nauczycieli. Doceniając działalność i zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w proces dydaktyczno – wychowawczym Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska przyznała nagrody wyróżniającym się nauczycielom.

Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymały:

Pani Anna Kupiec – Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie i Pani Ewelina Dołba wicedyrektor oraz nauczycielka Pani Teresa Wszoła, Pani Anna Powroźnik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Antoniówce, Pani Anna Koszel – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach.

Dyrektorzy placówek oświatowych docenili również swoich nauczycieli i pracowników przyznając nagrody.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie otrzymali nauczyciele: Pani Magdalena Bil, Pani Małgorzata Pachla, Pani Wiesława Posłajko, Pani Justyna Szeremeta oraz pracownicy szkoły Pani Małgorzata Brudnowska i Pani Anna Boguszewska.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Antoniówce otrzymały nauczycielki: Pani Monika Piątkowska i Pani Justyna Wojciechowska.

Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach otrzymała nauczycielka Pani Natalia Olewska i Pani Wioletta Osika pomoc nauczyciela.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content