Konkurs plastyczny na pocztówkę z Komarowa

utworzone przez | 3 czerwca 2015 | Ogłoszenia

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie organizuje konkurs plastyczny na „Pocztówkę z Komarowa”. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszych prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do opracowania i wydania pocztówek promujących Gminę Komarów-Osada,
  • rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji i zainteresowań uczestników,
  • promocja Komarowa, jego walorów historycznych, krajobrazowo-przyrodniczych oraz kulturowych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 lipca 2015 roku na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada z dopiskiem „Pocztówka z Komarowa”.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w dołączonym regulaminie.

Regulamin

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content