Konkurs plastyczny na pocztówkę z Komarowa

utworzone przez | 3 czerwca 2015 | Ogłoszenia

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie organizuje konkurs plastyczny na „Pocztówkę z Komarowa”. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszych prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do opracowania i wydania pocztówek promujących Gminę Komarów-Osada,
  • rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji i zainteresowań uczestników,
  • promocja Komarowa, jego walorów historycznych, krajobrazowo-przyrodniczych oraz kulturowych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 lipca 2015 roku na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada z dopiskiem „Pocztówka z Komarowa”.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w dołączonym regulaminie.

Regulamin

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content