Konkurs na laurkę dla Babci i Dziadka ( III edycja )

utworzone przez | 12 stycznia 2023 | Działalność Domu Kultury

Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza do zabawy konkursowej  na „Laurkę dla Babci i Dziadka”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Komarów-Osada. Laurka może być wykonana w dowolnej technice i w dowolnym formacie. Należy dołączyć życzenia, które również  będą podlegać ocenie. Prace będą oceniane w dwu kategoriach:

Klasy I-IV i V-VIII. Laurki prosimy dostarczyć do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie do dnia 18. 01. 2023 r.

Po rozstrzygnięciu prac, wyniki będą podane na stronie gminy oraz SOK. Organizatorzy poinformują telefonicznie o sposobie odbioru dyplomów i nagród.

                                        ZAPRASZAMY

Do prac (na odwrocie) należy dołączyć wypełnioną metryczkę:

 

 

………………………….………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika

 

………………………….………………………………….

Klasa

 

………………………….………………………………….

Szkoła

 

………………………….………………………………….

Telefon kontaktowy opiekuna szkolnego

Do pobrania

Klauzula informacyjna

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content