KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

utworzone przez | 24 października 2022 | Aktualności

Urząd Gminy Komarów-Osada prowadzi rozeznanie co do ilości, gospodarstw domowych chętnych do zakupu węgla, który byłby sprzedawany przez gminę za pośrednictwem innego podmiotu.

Prosimy mieszkańców, którzy uzyskali dodatek węglowy o zgłaszanie chęci zakupu węgla po cenie 2000-2200 zł brutto za tonę.

Osoby zainteresowane zakupem węgla od gminy Komarów-Osada prosimy o zgłaszanie się do 28 października 2022 r. (piątek) do godziny 15.30, w następujący sposób:

– osobiści w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 16,

– telefonicznie pod nr telefonu 846388643  lub 846153102.

– poprzez wypełnienie ankiety online (aby wypełnić ankietę kliknij TUTAJ).

Należy podać następujące dane:

– adres gospodarstwa domowego,

– nr telefonu kontaktowego,

– rodzaj węgla, który chcemy kupić:

  • Miał,
  • Groszek, Orzech,

– ilość węgla (w tonach) który chcemy zakupić – maksymalnie 3 tony.

Z akcji wyłączone są gospodarstwa, które już kupiły węgiel w ilości przynajmniej – 3 ton po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje ostatecznie mogą ulec zmianie. Po wprowadzeniu ustawy konieczne będzie złożenie odrębnych wniosków o zakup węgla od gminy.

Zebrane informacje umożliwią prawidłowe przygotowanie realizacji zadania w zakresie preferencyjnego zakupu węgla.

Wójt Gminy

/-/ Wiesława Sieńkowska

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content