Informacja o planowanej budowie sieci światłowodowej

utworzone przez | 2 marca 2020 | Aktualności

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Komarów-Osada planowana jest budowa sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest uzyskanie szerokiego dostępu do szybkiego internetu i e-usług publicznych. Obecnie trwają prace projektowe w terenie, polegające na uzyskaniu zgód na ewentualny przebieg sieci światłowodowej przez prywatne działki. Prace te prowadzone są przez przedstawicieli firmy TELEKOM DATA Spółka z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, ul. Pasjonatów 15, 62-070 Dopiewo – generalnego wykonawcę przedsięwzięcia.

Technologia budowy sieci zakłada wykorzystanie istniejącej podbudowy słupowej, własności PGE oraz budowę doziemnej sieci światłowodowej. O ostatecznym przebiegu trasy sieci światłowodowej zdecyduje uzyskanie zgód od dysponentów w poszczególnych miejscowościach.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content