Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Janówka

utworzone przez | 5 lipca 2023 | Aktualności

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Janówka.

Wójt Gminy

                                                                                                                                                                        /-/ mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content