Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie w dniach 8.10.2014-17.10.2014

utworzone przez | 7 października 2014 | Ogłoszenia

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie

Data dyżuru

Dyżurujący członkowie Komisji

Godziny dyżuru

08.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Ulanowska Irena

13.00-15.30

09.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Grosman Irena

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

10.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

13.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

14.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

15.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Grosman Małgorzata

Michnowicz Ryszard

Ulanowska Irena

13.00-15.30

16.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Mazurek Andrzej

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

17.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Czop Paweł

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-24.00

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content