Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie w dniach 8.10.2014-17.10.2014

utworzone przez | 7 października 2014 | Ogłoszenia

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie

Data dyżuru

Dyżurujący członkowie Komisji

Godziny dyżuru

08.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Ulanowska Irena

13.00-15.30

09.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Grosman Irena

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

10.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

13.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

14.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

15.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Grosman Małgorzata

Michnowicz Ryszard

Ulanowska Irena

13.00-15.30

16.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Mazurek Andrzej

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

17.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Czop Paweł

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-24.00

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content