Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie w dniach 8.10.2014-17.10.2014

utworzone przez | 7 października 2014 | Ogłoszenia

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie

Data dyżuru

Dyżurujący członkowie Komisji

Godziny dyżuru

08.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Ulanowska Irena

13.00-15.30

09.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Grosman Irena

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

10.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

13.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

14.10.2014 r.

Czop Paweł

Grosman Irena

Michnowicz Ryszard

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-15.30

15.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Grosman Małgorzata

Michnowicz Ryszard

Ulanowska Irena

13.00-15.30

16.10.2014 r.

Czop Paweł

Ferszt Alicja

Mazurek Andrzej

Olewski Bogdan

Ulanowska Irena

13.00-15.30

17.10.2014 r.

Ferszt Alicja

Czop Paweł

Grosman Irena

Grosman Małgorzata

Mazurek Andrzej

Michnowicz Ryszard

Olewski Bogdan

Śmiech Iwona

Ulanowska Irena

13.00-24.00

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content