GERONTOLOGIA – Pomyślny proces starzenia się

utworzone przez | 2 kwietnia 2013 | Aktywny Senior

 

W swoim życiu pełnimy różne role społeczne, zawodowe, rodzinne, towarzyskie, można by wymieniać ich wiele. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nasze role ulegają w ciągu życia wielu zmianom i modyfikacjom. Z roli dziecka, wchodzimy w rolę dorosłego dojrzałego człowieka, aktywnego zawodowo, przed którym stoją określone oczekiwania związane z utrzymaniem statusu ekonomicznego. Brak pracy, jest doświadczeniem uciążliwym, niosącym za sobą wiele konsekwencji ekonomicznych i społecznych. Wiadomym jest, iż nasza pozycja, status i szacunek społeczny oraz miejsce w hierarchii społecznej warunkowana jest skorelowanymi wieloma czynnikami, miedzy innymi wykształceniem, wykonywaną pracą, dochodem finansowym, innymi słowy warunkami ekonomicznymi, jakimi dysponuje człowiek. Zdarzają się jednak, szczególnie w życiu starszych ludzi trudne, niekiedy dramatyczne sytuacje. Do takich należy samotność, życie bez bliskich, wśród nieobecnych sąsiadów, znamy takie obrazy z informacji medialnych. Współcześnie istnieją możliwości ulżenia samotnej doli, wsparcia, wyciągnięcia pomocnej dłoni. Musimy jednak być wyczuleni na drugiego człowieka, tej wrażliwości niestety coraz bardziej nam brakuje.

W załączeniu  Felieton 5 – FELIETON_5_marzec_2013.pdf 

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w sześciu...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content