GERONTOLOGIA – Pomyślny proces starzenia się

utworzone przez | 2 kwietnia 2013 | Aktywny Senior

 

W swoim życiu pełnimy różne role społeczne, zawodowe, rodzinne, towarzyskie, można by wymieniać ich wiele. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nasze role ulegają w ciągu życia wielu zmianom i modyfikacjom. Z roli dziecka, wchodzimy w rolę dorosłego dojrzałego człowieka, aktywnego zawodowo, przed którym stoją określone oczekiwania związane z utrzymaniem statusu ekonomicznego. Brak pracy, jest doświadczeniem uciążliwym, niosącym za sobą wiele konsekwencji ekonomicznych i społecznych. Wiadomym jest, iż nasza pozycja, status i szacunek społeczny oraz miejsce w hierarchii społecznej warunkowana jest skorelowanymi wieloma czynnikami, miedzy innymi wykształceniem, wykonywaną pracą, dochodem finansowym, innymi słowy warunkami ekonomicznymi, jakimi dysponuje człowiek. Zdarzają się jednak, szczególnie w życiu starszych ludzi trudne, niekiedy dramatyczne sytuacje. Do takich należy samotność, życie bez bliskich, wśród nieobecnych sąsiadów, znamy takie obrazy z informacji medialnych. Współcześnie istnieją możliwości ulżenia samotnej doli, wsparcia, wyciągnięcia pomocnej dłoni. Musimy jednak być wyczuleni na drugiego człowieka, tej wrażliwości niestety coraz bardziej nam brakuje.

W załączeniu  Felieton 5 – FELIETON_5_marzec_2013.pdf 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content