Danuta Potrzeszcz

utworzone przez | 28 maja 2013 | Ludzie z pasją

Danuta Potrzeszcz

Urodzona 12 lipca 1955 r. w Radzyniu Podlaskim.
Obecnie od kilkunastu lat mieszka w Komarowie Wsi. Ukończyła Studium Nauczania Początkowego w Zamościu. Pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Żabczu a następnie w Żniatynie.
Kolejną pracę  podjęła  w Szkole Podstawowej w Hulczu, gdzie przez 22 lata realizowała się na stanowisku bibliotekarza.
Pracę zawodową łączyła z pasją, która skupiała się głównie na wykonywaniu robótek na drutach, szydełku a następnie haftowaniu.


Galeria zdjęć ze Spotkania z Cyklu „Ludzie z pasją” z Panią Danuta Potrzeszcz

Rękodzieło Pani Danuty zostało zauważone podczas pracy w szkole. Podsumowaniem twórczości artystycznej była wystawa zbiorowa w Dołhobyczowie organizowana z okazji Dnia Bibliotekarza, na której zaprezentowane zostały prace plastyczne i rękodzielnicze.
Twórczość własna autorki pogłębiana była sukcesywnie w czasie wolnym od pracy a szczególnie od momentu przejścia na emeryturę.
    

Działalność artystyczna owocnie rozwija się do chwili obecnej.
Prace Pani Danuty można było oglądać już podczas Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego w Domu Kultury w Komarowie-Osadzie, gdzie obecnie znajduje się wystawa dorobku artystycznego autorki.
Na wystawie prezentowane są szydełkowe i krzyżykowe serwety, bieżniki, obrusy, obrazki sytuacyjne wykonane w technice krzyżykowej i wiele innych ciekawych ekspozycji.

  

    

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content