„Aktywni i silni wiedzą”

utworzone przez | 4 listopada 2014 | Ogłoszenia

„Aktywni i silni wiedzą” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie we wrześniu i październiku 2014 roku w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

Zadanie miało na celu zwiększenie zaangażowania i aktywności 15 członków Stowarzyszenia w życie publiczne poprzez wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Aktywni w Kulturze. Aby osiągnąć w/w cel Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze zostało doposażone w niezbędny sprzęt biurowy (zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym). Ponadto przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe „Aktywnie dla siebie i innych” oraz warsztaty aktywności społeczno-obywatelskiej „Silni Wiedzą”.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content