ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA KODÓW CN NA FAKTURACH ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

utworzone przez | 14 września 2020 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 poz. 2188 tj.) zostały określone zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Ustawa określa  kody CN, które stanowią podstawę zwrotu podatku akcyzowego. Do zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia się faktury potwierdzające zakup oleju napędowego oznaczone kodami:    

  • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
  • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
  • CN 3826 00

W/w kody muszą być zawarte na fakturach zakupu oleju napędowego. Faktury zakupu bez kodu CN nie będą stanowiły podstawy zwrotu podatku akcyzowego.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content