ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA KODÓW CN NA FAKTURACH ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

utworzone przez | 14 września 2020 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 poz. 2188 tj.) zostały określone zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Ustawa określa  kody CN, które stanowią podstawę zwrotu podatku akcyzowego. Do zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia się faktury potwierdzające zakup oleju napędowego oznaczone kodami:    

  • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
  • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
  • CN 3826 00

W/w kody muszą być zawarte na fakturach zakupu oleju napędowego. Faktury zakupu bez kodu CN nie będą stanowiły podstawy zwrotu podatku akcyzowego.

Skip to content