ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA KODÓW CN NA FAKTURACH ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

utworzone przez | 14 września 2020 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 poz. 2188 tj.) zostały określone zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Ustawa określa  kody CN, które stanowią podstawę zwrotu podatku akcyzowego. Do zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia się faktury potwierdzające zakup oleju napędowego oznaczone kodami:    

  • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
  • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
  • CN 3826 00

W/w kody muszą być zawarte na fakturach zakupu oleju napędowego. Faktury zakupu bez kodu CN nie będą stanowiły podstawy zwrotu podatku akcyzowego.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content