Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Komarowie-Osadzie”

utworzone przez | 21 lipca 2023 | Aktualności

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2023 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Komarowie-Osadzie” w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 44 541,00 zł. środki finansowe gminy 104 777,54 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 149 318,54 zł.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Komarów-Osada. co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na działce nr ewid. 550 położonej w miejscowości Komarów-Osada, Gmina Komarów-Osada.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content