Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny w dniu 9.08.2021 r.

utworzone przez | 10 sierpnia 2021 | Aktualności

Szanowni rolnicy.

Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny w dniu 9.08.2021 r. Ze względu na usprawnienie prac komisji szacującej straty w uprawach rolnych, wnioski o szacowanie strat, należy składać do dnia 20 sierpnia 2021r.

Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach, dostępnych w Urzędzie Gminy Komarów-Osada oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie i na stronie Gminy Komarów-Osada.

Wnioski o szacowanie strat w zakresie powierzchni upraw oraz produkcji zwierzęcej muszą być wypełnione zgodnie z danymi  we wniosku złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy udostępnić do wglądu komisji.

 

Komarów-Osada 9.08.2021r.

Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie strat

2. Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt

3. Oświadczenie susza

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content