Zdzisław Antoni Syty

utworzone przez | 6 czerwca 2013 | Ludzie z pasją

Pan Zdzisław Antoni Syty z miejscowości Swaryczów wyplata przepiękne, niepowtarzalne i wyjątkowe koszyki (duże i małe w zależności od materiału, jaki uda się zebrać).

Sztuka wyplatania koszy była kiedyś powszechna. Dzisiaj umiejętność ta prawie zanika. Dawniej każdy gospodarz umiał wykonać samodzielnie przedmioty, które były przydatne w gospodarstwie rolnym. Były to miotły brzozowe, grabie drewniane lub zęby do nich, kosisko, toporzysko do siekiery czy kosze potrzebne do prac w gospodarstwie. Do ich wykonania nie były potrzebne maszyny, a jedynie nóż, sprawne ręce i cierpliwość. Niezbędnego materiału dostarczała okoliczna przyroda. Zabudowania Pana Sytego otoczone są lasem i łąkami poprzecinanymi rowami melioracyjnymi, nad którymi rośnie łozina, materiał wykorzystywany do wyplatania koszy.

 

Wykonanie jednego kosza to osiem godzin pracy i to pod warunkiem, że materiał jest już przygotowany. Kosz jest wtedy solidny i trwały. Przygotowanie łoziny polega na jej oczyszczeniu i „pocięciu” na cieńsze listewki. Kabłąki do koszy Pan Zdzisław wygina na „ciepło”, tzn. ogrzewa je nad kuchnią i dopiero wtedy nadaje im pożądany kształt. Następnie zostawia je tak długo aż się ten kształt utrwali.  Tak wygięte kabłąki są bardziej elastyczne i nie pękają w trakcie wyplatania.

Wyplatanie to pasja i hobby pana Zdzisława. Nauczył się tego sam. Kiedyś, gdy był dzieckiem mieszkał u nich człowiek, który te kosze wyplatał. Wtedy obserwował jego pracę, ale sam do wyplatania się nie brał. Pierwsze kosze były niekształtne, ale z czasem nabrał wprawy, udoskonalił swoje umiejętności, wypracował własną technikę. Wyplatanie koszy jest dla Pana Zdzisława sposobem na zagospodarowanie czasu i wyciszenie. Wykonywana praca to ogromna pasja, która daje satysfakcje i jest największą nagrodą i potwierdzeniem, że wszystko, co robi to przyjemność.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wiosna, ach to Ty!

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2023 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z...
Skip to content