ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY KOMARÓW-OSADA

utworzone przez | 3 listopada 2020 | Aktualności

Na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931), od dnia 3.11.2020 r. do 4.12.2020 r. zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Komarów-Osada, z wyjątkiem realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą sprawy z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • świadczeń usług komunalnych;
  • podatków.

W powyższych sprawach interesanci będą przyjmowani zgodnie z obowiązującym na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub kontakcie elektronicznym pod następującymi numerami telefonów i adresami mailowymi:

1)    Referat Ogólny, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste
tel. 84 615 31 13, 84 638 86 54, e-mail: poczta@komarow.pl

2)    Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 84 615 31 02, 84 638 86 55, e-mail: poczta@komarow.pl

3)    Referat Finansowo-Podatkowy
tel. 84 615 31 02, e-mail: poczta@komarow.pl
– Księgowość tel. 84 638 86 55
– Podatki tel. 84 638 86 41, 84 638 8642

4)    Referat Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 84 615 31 02, e-mail: poczta@komarow.pl
– Inwestycje, drogownictwo, gospodarka komunalna tel. 84 638 86 50,
– Opłaty za wodę i odpady komunalne, mienie komunalne, obrót nieruchomościami tel. 84 638 86 45

5)    Referat Oświaty
tel. 84 638 86 49, 84 638 86 47,
e-mail: poczta@komarow.pl

6)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie                                   
tel. 84 615 31 22, e-mail: gopskomarow_osada@wp.pl

Pozostałe sprawy załatwiane będą za pośrednictwem:
1)    platformy ePUAP,
2)    kontaktu telefonicznego pod numerem: 84 6152102,
3)    kontaktu elektronicznego poprzez e-mail: poczta@komarow.pl

Wszelkie płatności (podatki, opłaty itp.) mogą być dokonywane wyłącznie w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem placówek pocztowych.

– NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

 – OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Komarów-Osada
Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Komarów-Osada w okresie epidemii

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content