Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

utworzone przez | 24 września 2012 | Ogłoszenia

 

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w Urzędzie Gminy Komarów-Osada projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

LasUproszczone plany urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. art. 21, p. 1, ust. 2 (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.435).

Uproszczone plany urządzenia lasu, zgodnie z w/w ustawą, są podstawą naliczania podatku leśnego.

W okresie od 30.09.2012 r. do 30.10.2012 r. zainteresowani właściciele lasów proszeni są o sprawdzenie poprawności wpisów do projektów planów oraz wniesienie ewentualnych uwag i wniosków.

W projektach uproszczonych planów urządzenia lasu ujęto lasy figurujące w ewidencji gruntów jako „LS” oraz istniejące w terenie zalesienia (również „samosiewy”) nieujęte w ewidencji gruntów jako „LS” – grunty te będą przeklasyfikowane (na koszt Starostwa Powiatowego w Zamościu) na „LS”.

W związku z ewentualną zmianą klasyfikacji gruntów prosi się o zwrócenie szczególnej uwagi właścicieli gruntów i wniesienie uwag o nie ujętych lasach (jeśli spełniają kryteria wymagane do uznania za las), lub nie wyrażenia zgody na zmianę klasyfikacji.

Projekty planów opracował podmiot wykonawstwa urządzeniowego Eko Las Dariusz Chromiec (tel. kontakt. 606 81 8598)

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content