Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

utworzone przez | 12 czerwca 2008 | Ogłoszenia

                                                 Komarów-Osada, 2008-06-02

RGO.III.7624-6/08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150)

zawiadamiam

że w dniu 28 maja 2008 r. na wniosek Pana Tomasza Sołoducha zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy brojlerów – dwa kurniki po 19,8 tyś. szt. każdy, tj. łącznie 158,4 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 338 i 336/3 w miejscowości Wolica Śniatycka.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w Urzędzie Gminy Komarów-Osada przy ul. Rynek 15, sekretariat, tel. 0846153102 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się ze złożonym wnioskiem inwestora oraz zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

 

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Dzięki pozyskanym środkom uczniowie zwiedzili Sandomierz

17 maja br. uczniowie z kl. 4-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza dofinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Uczniowie spotkali się z panią...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Do pobrania: Plik źródłowy
Skip to content