Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami całej gminy dotyczących zmiany statutów sołectw

utworzone przez | 11 lutego 2019 | Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami całej gminy dotyczących zmiany statutów sołectw w zakresie:

  •     wydłużenia do 5 lat kadencji sołtysów i rad sołeckich,
  •     określenia drugiego terminu zebrania wiejskiego na minimum 15 minut po upływie pierwszego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 lutego 2019 roku, a zakończą  24 lutego 2019 roku.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. Pisemne wnioski w sprawie prowadzonych konsultacji można składać do Wójta Gminy w terminie do dnia 24 lutego 2019 roku.
Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców całej gminy odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie o godzinie 13.00.
W przypadku braku kworum drugi termin spotkania wyznacza się na godzinę 13.15.

                                   
                                           Wójt Gminy
                                           /-/ Wiesława Sieńkowska

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content