Zaszczytny tytuł dla naszej gminy !

utworzone przez | 28 października 2021 | Aktualności

27 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala z okazji „Wojewódzkiego Dnia Seniora 2021”. Do seniorów popłynęło wiele ciepłych słów wypowiedzianych przez  marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz przez wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego. Ten dzień był szczególnym i ważnym dla Gminy Komarów-Osada. Samorząd województwa dostrzegł wieloprofilowe działania naszej gminy na rzecz osób starszych. Gmina została laureatem konkursu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Uhonorowanie wręczono Pani Wójt Gminy Wiesławie Sieńkowskiej.

 

Drodzy Seniorzy

Doceniamy Waszą mądrość i doświadczenie życiowe, które są dla nas inspiracją. Proszę Was o dalszą nieustającą działalność na rzecz swojego otoczenia, podpowiadajcie nam we wszystkich sprawach.

Chcemy Was słuchać, bo swoim życiem, postawą, rozpalacie naszą wyobraźnię, która zmienia świat. Jesteście naszymi mentorami. Wspólnie tworzymy nasz dom – gminę, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Dziękuję wszystkim podległym mi pracownikom i stowarzyszeniom, którzy działają w naszej gminie na rzecz seniorów. To wyróżnienie jest dla nas wszystkich.

 

(-)Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content