Z głębokim żalem żegnamy Śp. Annę Maryńczak

utworzone przez | 4 marca 2020 | Aktualności

 

 

Pani Anna Maria Maryńczak urodziła się 15 lutego 1975 roku w Tomaszowie Lubelskim.

W latach  1982-1990  uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Chodywańcach. Naukę kontynuowała w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Bartosza Głowackiegow Tomaszowie Lubelskim.

W latach 1994 -1997 studiowała  na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydział Nauk Humanistycznych w zakresie filologii polskiej.

W 1999 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie kierunek filologia polska.

W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe „Dydaktyka języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum” – w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

W 2004 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania „Menadżer w Oświacie” Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska,

Swoją pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1997r. w Szkole Podstawowej w Suśccu.

1 września 1998 roku  rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

W latach 1998 –2000 pracowała w Szkole Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

W latach 2000 – 2017 pracowała w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie.

W latach 2004 – 2017 pełniła funkcję Dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie.

W latach 2017 – 2020 pełniła funkcję Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

W Komarowie przepracowała 22 lata 6 m-cy i 3 dni.

 

Anna Maryńczak ciężko chorowała.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 6 marca br. w Chodywańcach gmina Jarczów. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 13.00 w kościele parafialnym P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chodywańcach. Wystawienie ciała o kościele godzina 12.00.

Po mszy nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content