Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

utworzone przez | 4 października 2023 | Aktualności

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski.

W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne. W 1982 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1958 roku w Szkole Podstawowej w Śniatyczach jako nauczyciel gdzie przepracowała 33 lata. Przez 15 lat pełniła funkcje dyrektora tej placówki..

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content