Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia

utworzone przez | 11 października 2021 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 12 października 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia:

Śniatycze, część nieruchomości (parter budynku) po byłej szkole podstawowej o powierzchni 319 m 2 , z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Lista uczestników w przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

W związku z awarią serwera bip.lubelskie.pl lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostaje zamieszczona na stronie www.komarow.pl. Po usunięciu awarii lista zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada. Na...

Planowane wyłączenia prądu

Informujemy że planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości: – Komarów-Osada ul. 3 Maja ( Stacja Komarów 8 ) w dniu 6 czerwca (wtorek) w godzinach od 8:00 do 12:00. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem:...
Skip to content