Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

utworzone przez | 27 lipca 2016 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 27 lipca 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

– Antoniówka numerem 583 o powierzchni 0,51 ha na kwotę 13.920,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych);

– Komarów Wieś numerem 53 o powierzchni 0,47 ha na kwotę 10.900,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych);

– Komarów Osada numerem 927 o powierzchni 0,69 ha na kwotę 61.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 931 o powierzchni 0,33 ha na kwotę 9.900,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych);

– Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha na kwotę 20.900,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych);

– Śniatycze numerem 1031 o powierzchni 0,25 ha na kwotę 20.900,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 27.07.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póz. zm.) upływa z dniem  14 września 2016 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content