Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

utworzone przez | 17 lutego 2015 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 17 lutego 2015 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy:

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 4 o powierzchni 0,24 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kadłubiska numerem 326 o powierzchni 0,27 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2015 do dnia 09.03.2015 r.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój numer 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 615 31 02 wew. 45

                                                                (-) Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                 Wiesława Sieńkowska

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.
Skip to content