Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

utworzone przez | 16 marca 2016 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 marca 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 166 o powierzchni 0,56 ha;

działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 53 o powierzchni 0,47 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 583 o powierzchni 0,51 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Wolica Śniatycka numerem 127/2 o powierzchni 0,48 ha;

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 16.03.2016 r. do dnia 06.04.2016 r.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

 

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

 

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Dzięki pozyskanym środkom uczniowie zwiedzili Sandomierz

17 maja br. uczniowie z kl. 4-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza dofinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Uczniowie spotkali się z panią...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Do pobrania: Plik źródłowy
Skip to content